Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΉΜΕΡΑ ΈΝΑ ΤΑΞΊΔΙ ΖΩΗΣ

ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα Αγαπημένη μου Μοναδική Γενέθλια Πόλη — 8 Απριλίου 2019